Kúpele |  Catering |  Austrália |  Ubytovanie |  Slovensko |  Referáty | 

Kúpele Slovenska

  ... zdravie, relax, pohoda ...
kúpele Slovenska lázně na Slovensku Slovakia spa
o nás    spolupráca    referencie    kontakt

 Kúpele Slovenska


 Úvod
 Indikácie
 Pobyty
 Ubytovanie
 Voľný čas
 Vitálny svet Wellnea
 Kúpalisko Dudinka
 Ceny a rezervácie


Kúpele Dudince - LD Rubín a Smaragd

Kúpele Dudince - LD Rubín a Smaragd - RezervácieKúpele Dudince - LD Rubín a Smaragd - Fotogaléria

Kúpele Dudince - LD Rubín a Smaragd -

Jedinečný obsah minerálnych látok v dudinskej vode 5676mg/l ponúka širokú paletu liečebných procedúr, ktorých základom je leňošenie v minerálnej vode, dopĺňané ďalšími elektricko - fyziatrickými procedúrami. Okrem unikátnej vody v kúpeľoch nájdete pokoj, pohodu a čisté životné prostredie.

Zloženie minerálnej vody

Základnými procesmi formujúcimi zloženie vody je rozpúšťanie karbonátov, síranov, hydrolytický rozklad silikátov, ako aj procesy ionovýmeny a oxidačno-redukčné procesy. Jej osobitosť spočíva v zmiešanom chemickom type – súčasnom preplynení oxidom uhličitým a sulfánom a zvýšenom obsahu viacerých stopových prvkov.

Pri celkovej mineralizácii 5-6 g/l, teplote 27-28 °C, má voda pestré zastúpenie hlavných iónov a je Na-Ca-(Mg)-HCO3 –Cl-SO4. Zo stopových prvkov sú zvýšené koncentrácie B, Br, Li, Rb, Cs, Ni, As. V celkovom obsahu plynov vyše 90% tvorí oxid uhličitý. Minerálna voda sa z dlhodobého hľadiska vyznačuje stabilitou chemického zloženia s výnimkou plynov, ktorých obsah je kolísavý.

Klasifikácia:
Prírodná liečivá voda, silne mineralizovaná , hydrogénuhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, uhličitá, sulfánová, so zvýšeným obsahom fluoridov a horčíka, slabo kyslá, vlažná, hypotonická.

Prečo je dôležité navštíviť kúpele Dudince
Predovšetkým pre ojedinelé zloženie prírodných liečivých zdrojov, ktoré sa vyznačujú vysokým obsahom plynov ako je sulfán a oxid uhličitý, ktoré sa používajú pri liečbe reumatických a srdcovocievnych chorôb, ako aj stavov po úrazoch a operáciách pohybového ústrojenstva. Fyziologické účinky bazénových a vaňových kúpeľoch sú nasledovné:
- Hydrostatický tlak minerálnej vody je dôležitý činiteľ, ktorý ovplyvňuje krvný a lymfatický obeh podkožia.
- Nadľahčovanie organizmu počas procedúry spôsobuje odbremenenie zhybových štruktúr, čo má za následok uľahčenie pohybov najmä pri obezite.
- Reflexné a vazomotorické zmeny kože spôsobené dráždením všetkých receptorov pôsobením minerálnej vody.
- Resorbcia oxidu uhličitého a sulfánu . Prejavuje sa najmä pri tzv. sírnom „hlade“ reumatikov.
- Celkové a nešpecifické účinky kúpeľa – liečebné efekty napomáhajú k vyrovnaniu a stabilizácii centrálnej nervovej sústavy.
- Termoregulačné zmeny , ktoré sú podmienené reaktivitou kožných ciev. Termoregulačný krvný obeh kože podmieňuje prevod kalórií z minerálnej vody do tela , čo prispieva k relaxácii svalov, šliach a tkanív.
- Psychologické účinky – prejavujú sa tým, že v kúpeľoch sa uľahčujú predtým nevykonateľné pohyby a ustupuje bolestivosť. To prispieva k odstráneniu depresií a negatívnych psychických nálad pacientov.

V kúpeľoch dosahujeme aj počas pomerne krátkej liečebnej doby veľmi dobré výsledky. Už samotné prerušenie pracovnej záťaže na 2-3 týždne v kľudnom , slnečnom a klimaticky vynikajúcom prostredí vyvoláva regeneráciu telesných a duševných síl. Okolie kúpeľov je podľa švajčiarskej klasifikácie začlenené do klimatoterapeutickej oblasti so stupňom stimulácie 0, má teda sedatívnu, utišujúcu klímu. Počas liečebného pobytu dochádza k úprave bolestivých funkčných porúch. K trvalému zlepšeniu prispieva opakovanie kúpeľnej liečby a úprava domácej životosprávy s preventívnymi rehabilitačnými aktivitami.


Kúpele Dudince - LD Rubín a Smaragd - Úvod
Kúpele Dudince - LD Rubín a Smaragd - Indikácie
Kúpele Dudince - LD Rubín a Smaragd - Pobyty
Kúpele Dudince - LD Rubín a Smaragd - Ubytovanie
Kúpele Dudince - LD Rubín a Smaragd - Voľný čas
Kúpele Dudince - LD Rubín a Smaragd - Vitálny svet Wellnea
Kúpele Dudince - LD Rubín a Smaragd - Kúpalisko Dudinka
Kúpele Dudince - LD Rubín a Smaragd - Ceny a rezervácie
Slovensko, study in Australia
SKonline® 2000-2014, Všetky práva vyhradené.